Hướng dẫn Lắp ráp và gắn phụ kiện cho WibotS: Lắp ráp vá gắn phụ kiện WibotS

  Cài đặt phần mềm mBlock:  Cài đặt mBlock

 Robot đi một đoạn thẳng: Đi đoạn thẳng

 Robot quay vòng và chỉnh góc quay: Quay vòng và chỉnh góc

 Robot đi hình vuông và thử thách với hình Zic Zac: Đi hình vuông và Zic Zac

 Robot đi hình tròn và thử thách với hình xoắn ốc: Đi hình tròn và xoắn ốc

 Sử dụng cảm biến đo khoảng cách siêu âm: Cảm biến siêu âm

 Robot chạy khi phất cờ: Phất cờ ra hiệu lệnh

 Robot đua ngựa: Robot đua ngựa

 Robot tự tránh vật cản, ứng dụng xe tự hành: Tránh vật cản và ứng dụng vào xe tự hành

 Robot đi theo bạn gái: Robot bám theo vật

 Robot phòng không: Rada phòng không

 Sử dụng cảm biến dò line: Line sensor

 Robot dò đường cơ bản: Robot dò đường

 Robot dò bám vạch nâng cao tốc độ nhanh: Bám vạch nâng cao

 Xác định đường giao nhau và đếm số vạch ngang: Xác định đường giao và đếm số vạch ngang

 Robot đấu SUMO: SUMO

 Robot điều khiển qua Bluetooth: Điều khiển qua Bluetooth