Đi sa hình bàn cờ 

 Robot giải Mê cung 

 Robot giải Mê cung tối ưu hóa Đường đi

 Sử dụng màn hình LCD

 Sử dụng cảm biến màu sắc và ứng dụng chơi nhạc

 Sử dụng cảm biến đo cường độ ánh sáng và ứng dụng Robot kiểm tra cường độ ánh sáng các khu vực trong nhà, góc học tập. 

 Sử dụng cảm biến gia tốc góc và Gyro để cân bằng trên mặt phẳng nghiêng

  Làm quen với Camera Pixy 

  Ứng dụng Camera để bám bắt một vật thể 

  Đấu trường bong bóng với Camera

  Ứng dụng Camera với ColorCode để phân biệt các đối tượng đặc biệt

  Đá bóng hoàn toàn tự động với Camera