Chúng tôi đã thu thập được thông tin gì? Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc điền vào một biểu mẫu. Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, khi cần, bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin của bạn: tên, địa chỉ email hay địa chỉ gửi thư. Tuy nhiên, bạn có thể thăm trang của Chúng tôi ẩn danh.

Thu thập thông tin cá nhân và các thông tin người dùng khác 

Thông tin được thu thập thông qua website của Chúng tôi sẽ giúp Chúng tôi:  

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi
  • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi

Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi cho phép bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân, hãy gửi e-mail cho Chúng tôi.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho Chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà Chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho Chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho Chúng tôi.

Chúng tôi có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của Chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.