STEMbot là dự án thiết kế và chế tạo các công cụ, đồ chơi hỗ trợ giáo dục STEM dành cho trẻ em, học sinh và sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với STEM theo phương pháp vui học thông qua thực hành lắp ráp và lập trình robot, lắp ghép và trải nghiệm các món đồ chơi khoa học. Các dòng sản phẩm của STEMbot phát triển dựa trên nền tảng mở Arduino giúp các em có thể làm quen với công nghệ thông minh để có thể tự mình hiện thức hóa ý tưởng sau này. 

STEMbot được sáng lập và phát triển bởi công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Things Changing

Website : http://thingschanging.com

Địa chỉ   : 563 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Email     : stembot.vn@gmail.com

ĐT        : 0236 3 663368