Giáo Dục trong thời đại dẫn dắt bởi công nghệ

Trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, để cạnh tranh một nước phải cải tiến hệ thống giáo dục bằng việc thúc đẩy tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Các đại học phải phát triển nhiều người tốt nghiệp kiến thức và kĩ năng chuyên môn trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ, và toán học (STEM).

Dự báo hiện thời chỉ rằng các việc làm liên quan tới STEM sẽ tăng trưởng từ 20% đến 30% trong vòng năm năm tới, nhưng đa số những việc này yêu cầu trình độ giáo dục đại học. Do đó cả i tiến đào tạo STEM ở đại học để giữ cùng nhịp với công nghệ hiện thời là điều quan trọng.

Mặc dầu công nghệ thông tin, kĩ nghệ, và toán học có nhu cầu cao nhưng số sinh viên ghi danh vào những lĩnh vực này vẫn thấp và tạo ra một sự thiếu hụt công nhân có kĩ năng này ở khắp thế giới. Một kinh tế gia phân tích: “Các nước đã phát triển như Mĩ và Tây Âu có chương trình đào tạo STEM tốt nhưng KHÔNG có đủ sinh viên học. Các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ có nhiều sinh viên trong chương trình STEM nhưng đào tạo của họ không bắt kịp với công nghệ hiện thời. Không thay đổi hệ thống giáo dục, nhiều nước sẽ bỏ lỡ cơ hội để cải tiến nền kinh tế của họ.

Tuy nhiên, hệ thống giáo dục bao giờ cũng thay đổi chậm vì sự chống lại thay đổi từ những người có trách nhiệm giáo dục. Bằng việc thay đổi cách thức hiện thời, đưa vào những điều mới có thể ảnh hưởng và tác động lên “vị trí an toàn” của họ. Trong mười năm qua chính phủ Trung Quốc đã đổ rất nhiều tiền tiền vào các đại học công mà không có kết quả đáng kể. Chính phủ Ấn Độ tiếp cận bằng việc cho phép nhiều đại học tư được mở ra với hi vọng kích thích cạnh tranh giữa các trường công và trường tư. Tuy nhiên đa số các đại học tư “vì lợi nhuận” chỉ cấp bằng mà không có đào tạo đúng. Cả hai cách cải tiến đều làm nảy sinh số người tốt nghiệp có bằng cấp rất cao nhưng không có kĩ năng để làm việc trong công nghiệp.

Tuy nhiên, có một giải pháp khác có thể thay đỏi toàn thể hệ thống giáo dục: Việc tạo ra “Môn học trực tuyến cho quần chúng” – Massive Open Online Courses (MOOC) được giảng dạy từ nhiều đại học hàng đầu cho bất kì ai muốn học. Mục đích của chương trình này nhằm vào đào tạo cấp tốc các tri thức và kĩ năng cho tất cả mọi người, không phân biệt họ tới từ đâu và không mất một tổn phí nào. Các môn học được dạy bởi các giáo sư hàng đầu với tài liệu, video, bài đọc, bài tập cũng giống như bất kì môn học trực tuyến nào.

Ngày nay, MOOC hấp dẫn một số lớn sinh viên từ khắp nơi trên thế giới; trung bình mỗi lớp có cả nghìn hay chục nghìn sinh viên đăng kí. Mặc dầu MOOC không cấp bằng hay chứng chỉ vì mục đích của nó là cung cấp tri thức nhưng nó giải quyết một vấn đề: Phát triển công nhân có kĩ năng để đáp ứng nhu cầu công nghiệp. Tháng trước, nhân viên quản trị cao cấp của các công ti hàng đầu của Mĩ, Anh và Đức đã cùng ra thông cáo: “Chúng tôi sẽ KHÔNG nhìn vào bằng cấp như điều kiện thuê người nhưng sẽ nhìn vào kĩ năng của người xin việc. Nếu họ có kĩ năng mà chúng tôi cần, chúng tôi sẽ thuê họ. Ngày nay có rất nhiều bằng cấp “vô giá trị” vì sinh viên chỉ theo đuổi “mẩu giấy” thay vì tri thức mà họ có thể áp dụng vào việc làm.”

Tuyên bố này đã làm rung chuyển hệ thống giáo dục truyền thống của nhiều và làm cho nhiều nhà giáo dục hoảng sợ . Hiện thời sinh viên trong môn học của MOOC không chỉ là thanh niên mà còn cả những người hiện đang làm việc muốn cải tiến kĩ năng của họ, và một số giáo sư muốn giữ cho tri thức của họ được hiện hành với thay đổi công nghệ.

Bạn tôi, Sebastian Thrun một giáo sư ở Stanford dạy về Big Data Analytics trong MOOC bảo tôi rằng ông ấy có trên sáu nghìn sinh viên, quãng một phần ba là các giáo sư đại học ở các nước đang phát triển. Ông ấy nói: “Với MOOC chúng tôi có thể giáo dục toàn thế giới.

Trích nguồn: GS. John Vu Blog